Necessita un pressupost gratuït i sense compromís?

Sol•liciti pressupost

Servei de traducció financera

A la nostra agència, la traducció financera la duen a terme especialistes nadius que majoritàriament han cursat alguna carrera de tipus financer i que, a més, posseeixen gran experiència i habilitat en la traducció de textos de la seva especialitat.

En cas que ho requereixi, a Mondo Agit oferim la possibilitat de contractar la traducció jurada.

Aquest tipus de traducció, dut a terme per traductors nadius especialitzats en el tema i revisada després per altres professionals, presenta una qualitat superior i gran fiabilitat.

Les tecnologies de traducció juguen un paper molt important a la traducció, perquè permeten donar una consistència terminològica més gran i reduir costos.

La traducció financera consta, com qualsevol altra traducció, de dues parts imprescindibles:

  • La lectura i comprensió del text. Això només és possible si el traductor coneix i entén el significat dels nombrosos tecnicismes que caracteritzen el text financer.
  • La redacció de la traducció financera. Per dur a terme aquesta segona part de la traducció, el traductor haurà de ser capaç d’escriure correctament, conèixer a la perfecció els tecnicismes financers en l’idioma de destí i tenir un gran domini de l’idioma, per a la qual cosa és imprescindible ser nadiu o bilingüe.


Un cop traduït el text financer, s’inicia la revisió, que duen a terme revisors o traductors nadius.

Àrees d’especialització:

Comptabilitat, comerç, banca, balanços, borsa, economia general, empresa, finances, inversions, management, màrqueting, memòries, publicitat, recursos humans, relacions públiques, assegurances, vendes...