Solidaris

Compromesos amb el món

MondoAgit és una empresa que treballa amb l'idioma i amb les noves tecnologies, especialment internet, per això hem optat per ajudar allà on millor ho podem fer, en allò que som especialistes, oferint serveis gratuïts de traducció de pàgines web i de textos per a associacions sense ànim de lucre.

Més informació sobre el servei gratuït per a associacions sense ànim de lucre.

Algunes associacions amb les que ja hem col•laborat:

Aldees Infantils SOS és una organització privada d'ajuda a la infància, internacional, sense ànim de lucre, interconfessional i independent de tota orientació política. El seu objectiu és oferir als nens que tenen confiats un entorn familiar, una llar estable i una formació sòlida que els doni l’oportunitat d’optar a un futur prometedor i segur.

Ajuda en Acció contribueix a que les persones més desfavorides s'insereixin de manera justa en els processos i entramats econòmics, socials i polítics dels quals estan exclosos, treballa per millorar les condicions de vida dels més desfavorits. Les persones i les seves capacitats són la raó de ser del seu model de desenvolupament.

CEAR, la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, és una organització no governamental, la qual va ser fundada el 1979 i té l'objectiu de treballar al costat dels ciutadans per a la defensa del dret d'asil, promovent els drets humans i el desenvolupament de les persones refugiades, apàtrides i migrants necessitats.

Fundació Josep Carreras és una associació creada pel tenor Josep Carreras qui, després de superar una leucèmia, va decidir donar suport a la investigació científica per trobar un remei per aquesta malaltia. L'associació promou els estudis científics i recull donacions per al seu finançament, també ofereix suport als pacients i té interès informatiu.

Fundació Manantial és una associació sense ànim de lucre que es dedica a l'atenció i la integració de persones amb trastorns mentals greus. Per realitzar aquesta tasca, la Fundació assumeix la tutela de persones amb trastorns mentals crònics, disposa d'un servei d'orientació i informació i compta amb un recurs d'atenció social.

INTERSOS és una organització humanitària, que actua a favor de les poblacions en perill, les víctimes de catàstrofes naturals i de conflictes armats.Basa la seva acció en la solidaritat, la justícia, la dignitat de la persona, la igualtat dels drets i de les oportunitats per a tots els pobles; en el respecte a la diversitat, a la convivència i la cura dels més febles i indefensos.

Medicina Solidària té la missió del desenvolupament de projectes de cooperació en el camp de la lluita contra les malalties cardiovasculars, en els països en vies de desenvolupament.

ShelterBox és una organització benèfica internacional que proporcionaajut en situacions de catàstrofe, a tot el món, i ofereix un refugi d'emergència, aixopluc i dignitat a les persones que són víctimes de catàstrofes.

Solidaritat Internacional és una ONG no confessional per al desenvolupament que treballa a Amèrica Llatina, Àfrica i Orient Pròxim. Ja des de 1986 dóna suport a les poblacions més desfavorides a través de projectes de cooperació per al desenvolupament i d'acció humanitària, activitats d'educació per al desenvolupament i sensibilització, a més de difusió del Comerç Just.