Traductor jurat

Necessita un pressupost gratuït i sense compromís?

Sol•liciti pressupost

Serveis de traducció jurada en Mondo Agit

Mondo Agit ofereix traduccions jurades en tots els idiomes oficials d'Europa, a més d'una gran quantitat d'idiomes no europeus. També oferim el servei de legalització de documents en combinació amb la traducció jurada.

Una traducció jurada o oficial és una traducció realitzada per un traductor jurat i serveix per certificar que el contingut del document traduït es correspon amb el de l'original. 

Aquest tipus de traducció sol ser necessari en tots els tràmits oficials i legals, és a dir quan hem de mostrar documents davant les autoritats de països en els quals no es parla oficialment l'idioma en el qual estan redactats els documents; també davant empreses i institucions.

És important tenir en compte que no és el mateix una traducció jurada que una legalitzada. La traducció i jura és un pas previ a la legalització, que se sol realitzar en el Ministeri d'Afers Estrangers o a l'ambaixada o consolat del país en qüestió.

Generalment es tradueixen i juren:

  • Documents administratius, entre els quals es troben els públics (certificats d’empadronament, matrimonials, denúncies, etc.), privats (certificats laborals, referències, contractes, etc.) i els acadèmics (notes, títols), etc.
  • Documents notarials
  • Documents judicials (sentències, resolucions, veredictes, etc.)

El treball del traductor jurat consisteix a certificar i avalar que la traducció realitzada és fidel reflex de l'original.

Hi ha traductors jurats o oficials en pràcticament tots els països. Aquests traductors jurats poden estar certificats per un o diversos països i en un o més idiomes. Generalment, s'hauran sotmès a algun tipus d'examen al país i l'idioma pel qual són jurats.

Reconeixement i convalidació de les traduccions jurades

Per desgràcia, els traductors jurats no sempre estan reconeguts en tots els països per igual. Així, la traducció duta a terme per un traductor jurat de portuguès que s'ha examinat per Espanya pot no ser admesa per un organisme oficial al Brasil, i al revés, la traducció, realitzada per un traductor jurat (o oficial) d'espanyol que s'ha examinat per Brasil, pot no ser acceptada en els organismes oficials d'Espanya.

Generalment, que una traducció jurada sigui admesa o no en un altre país depèn de si hi ha o no un conveni entre el país que va examinar el traductor jurat i el país on es pretén "utilitzar" la traducció jurada.


Mondo Agit garanteix que els seus traductors jurats estan autoritzats a jurar traduccions al país per al qual es demana expressament la traducció jurada i que per tant aquestes traduccions seran totalment vàlides allà (per defecte, si el client no diu res al respecte, les traduccions jurades seran realitzades per traductors jurats al país on es troba l'oficina a la que s'ha dirigit el client). No obstant això, en cap cas pot garantir que altres països acceptin la traducció realitzada i segellada per l'esmentat traductor jurat, ni que el document sigui vàlid per a les finalitats del client (el client haurà d’informar-se dels tràmits i documents necessaris per aconseguir les seves finalitats).

Actualment realitzem traduccions jurades en una gran quantitat d'idiomes i per una gran quantitat de països, entre aquests països es troben: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Espanya, França, Holanda, Itàlia, Portugal, Regne Unit, Suïssa.
També comptem amb contactes a altres països (especialment Brasil i alguns països àrabs).

Si necessita una traducció jurada per a un altre país, consulti’ns i intentarem ajudar-lo.