Assegurança de responsabilitat civil professional

Mondo Agit té contractada una assegurança de responsabilitat civil professional que abasta la responsabilitat civil subsidiària de subcontractistes, patronal i d'explotació, cobrint així totes les possibles contingències i imprevistos en els serveis lingüístics oferts per l'agència.

La pòlissa, núm 80657101, signada amb la companyia Axa, compta amb un límit d'indemnització de 300.000 euros, 151.000 euros per víctima per a casos de responsabilitat civil professional.

Això representa un compromís de professionalitat per part de l'agència, així com una garantia addicional per a tots els nostres clients. Aquesta assegurança cobreix a l'agència (i indirectament al client) davant de possibles danys derivats d'efectes negatius imprevistos durant la realització oa causa del servei.