Principis

A l’agència de traducció Mondo Agit treballem regint-nos pels següents principis:

  • Qualitat i professionalitat
  • Servei
  • Rapidesa i fiabilitat
  • Flexibilitat

La nostra aposta per una qualitat i professionalitat més grans respon a la voluntat dels promotors, una aposta per l’única manera de fer bé les coses, a més d’una tendència cada cop més generalitzada a cercar un producte de més consistència, solidesa superior i millor condició. Ens hem envoltat dels millors experts per oferir un servei capaç de satisfer fins i tot als més minuciosos i perfeccionistes, entre els quals ens trobem nosaltres mateixos.

La nostra aposta per un millor servei. Entenem el bon servei no com un afegit, sinó com a la base imprescindible de totes les nostres relacions comercials, perquè, a més d’incloure l’aspecte de comoditat, també significa estalvi, economització de recursos, de forces i, en definitiva, de temps.

La nostra aposta per una rapidesa i fiabilitat més grans és una altra resposta a la fórmula universal de temps = diners. Hem pogut experimentar que, generalment, les companyies sempre tenen un calendari molt atapeït per als seus projectes, i qualsevol retard sempre surt car, molt més car que, per exemple, una traducció professional realitzada ràpidament i respectant els terminis de lliurament, una traducció que estalviarà diners al client i us ajudarà a arribar als vostres objectius.

La nostra aposta per la flexibilitat és la nostra aposta per la vida, la nostra aposta per un creixement al costat dels nostres clients. Una empresa flexible als desigs dels seus clients, oberta a les idees dels seus socis i treballadors prosperarà, creixerà i, en definitiva, evolucionarà.