Servei de subtitulació

Necessita un pressupost gratuït i sense compromís?

Sol•liciti pressupost

Servei de subtitulat

L'agència MondoAgit ofereix els seus serveis de subtitulació o subtitulat per a tot tipus de vídeos i presentacions d'empresa des de o als idiomes que requereixi, com ara l'anglès, l'alemany, el francès, l'italià o l'espanyol.

Se sol utilitzar la tècnica del subtitulat quan el vídeo està en un idioma que el públic o una part del públic (bé perquè desconeix l'idioma, bé per necessitats especials) no entén i quan per qüestions d'estil o preu no es vol doblar un vídeo.

Funcionament:

  • Si la seva empresa vol contractar el servei de subtitulació, només haurà d'enviar per internet o per missatger el vídeo sobre el qual s'hagi de treballar de manera que puguem elaborar un pressupost.
  • Un cop acceptat el pressupost, els nostres traductors professionals especialitzats en la subtitulació s'encarregaran de traduir i escurçar els textos segons les regles i tècniques de la subtitulació. Per descomptat, treballem sempre amb traductors i revisors nadius.
  • Finalment, quan els nostres tècnics hagin inclòs els subtítols al vídeo de la forma adequada i el traductor o corrector hagi revisat la feina, li farem arribar els arxius per internet o mitjançant un servei de missatgeria.

Oferim els nostres serveis de subtitulat en tots els idiomes comuns.

Idiomes de treball a MondoAgit.

Informació general sobre el subtitulat

Un subtítol és un text que apareix a la part inferior d'una imatge, aportant informació addicional sobre la mateixa o traduint una narració o diàleg conduït en un idioma estranger.

Hi ha una eterna polèmica sobre que és millor i que és pitjor, si el doblatge o la subtitulació. Bé, aquí pensem que depèn de cada cas específic, de com vulguem transmetre la informació.

A favor dels subtítols es troba el fet que així es respecta la locució original de l'actor / orador i es permet que també les persones amb discapacitat auditiva tinguin accés a tota la informació. En contra, evidentment, la invasió de l'espai gràfic en pantalla i la conseqüent desviació de l'atenció prestada a les imatges.

Subtitular un vídeo no consisteix simplement en la traducció del mateix. El traductor ha de sintetitzar, adaptar o suprimir molts elements retòrics connaturals a la parla: marcadors de discurs, titubejos, accents de tipus regional o social, localismes i dialectalismes o ironia pròpies d'un personatge, circumlocucions intencionades, el·lipsi, omissions, etcètera.

En funció de la pel·lícula i l'abundància del text, la minva en el subtitulat pot arribar a ser de fins a un 75% de les paraules, que no del missatge. Precisament en això consisteix la tasca principal de l'expert en la subtitulació, aconseguir transmetre el missatge reduint notablement les paraules necessàries per expressar-lo.

Encara que no tots els professionals del subtitulat treballin de la mateixa manera, l'habitual és fer una traducció natural del text i, després d'una lectura analítica, es comença a sintetitzar suprimint aquells elements que permetin adequar la traducció fins encaixar-la en el nombre de caràcters òptim.

Mètode del subtitulat

El mètode per a subtitular podria dividir-se en tres parts:

 

  • En primer lloc s'eliminen pleonasmes, redundàncies, titubejos, interjeccions i tot tipus d'elements superflus que no modifiquin en absolut el sentit del missatge; en tot cas la seva eliminació pot minvar parcialment el matís del missatge (el seu caràcter emfàtic, irònic, col·loquial ...).
  • En segon lloc, se suprimeixen i s'abreugen parts de les oracions que es puguin sobreentendre perquè l'espectador disposa d'una informació visual o contextual que supleix aquesta carència.
  • Finalment, i en últim extrem, s'incideix en el nucli mateix de l'oració: aquí pot ser necessari variar la conjugació verbal i ubicació del verb, la sintaxi de la frase, incloure vocables més breus amb el mateix significat o similar, i ometre predicats o subjectes per a ser substituïts per breus referències directes en tercera persona a conceptes o persones que apareixen en pantalla, entre d'altres.

Disponibles en tots els idiomes,
a tot arreu


Contacti’ns