Necessita un pressupost gratuït i sense compromís?

Sol•liciti pressupost

Servei de traducció de textos publicitaris

A la nostra agència, la traducció de textos publicitaris és duta a terme per especialistes que tenen gran experiència i destresa en aquest tipus de traducció.

Aquest tipus de traducció és duta a terme per traductors nadius amb gran imaginació i recursos, i presenta una qualitat superior.

Les tecnologies de traducció juguen un paper molt important en aquest treball, ja que permeten donar una major consistència terminològica.

La traducció de textos publicitaris consta, igual que tota altra traducció, de dues parts imprescindibles:

  • La lectura i comprensió del text. Això només és possible si el traductor entén els significats dels nombrosos jocs de paraules i imatges típics del text publicitari.
  • La redacció de la traducció. Per dur a terme aquesta segona part, el traductor haurà de ser capaç d'escriure correctament i tenir un enorme domini de l'idioma, per la qual cosa és imprescindible ser nadiu o bilingüe.

Un cop traduït el text publicitari, s'inicia la seva revisió duta a terme per revisors o traductors nadius.