Necessita un pressupost gratuït i sense compromís?

Sol•liciti pressupost

Servei de traducció jurídica

A la nostra agència, la traducció jurídica la duen a terme especialistes nadius que majoritàriament han cursat alguna carrera de tipus jurídic i que, a més, posseeixen gran experiència i habilitat en la traducció de textos jurídics de la seva especialitat.

En cas que ho requereixi, a Mondo Agit oferim la possibilitat de contractar la traducció jurada per als seus textos jurídics.

Aquest tipus de traducció, dut a terme per traductors nadius especialitzats en el tema i revisada després per altres professionals, presenta una qualitat superior i gran fiabilitat.

Les tecnologies de traducció juguen un paper molt important a la traducció, perquè permeten donar una consistència terminològica més gran i reduir costos.

La traducció jurídica consta, com qualsevol altra traducció, de dues parts imprescindibles:

  • La lectura i comprensió del text jurídic. Això només és possible si el traductor coneix i entén el significat dels nombrosos tecnicismes que caracteritzen el text jurídic.
  • La redacció de la traducció jurídica. Per dur a terme aquesta segona part de la traducció, el traductor haurà de ser capaç d’escriure correctament, conèixer a la perfecció els tecnicismes jurídics en l’idioma de destí i tenir un gran domini de l’idioma, per a la qual cosa és imprescindible ser nadiu o bilingüe.

Un cop traduït el text jurídic, s’inicia la revisió, que duen a terme revisors o traductors nadius.

Àrees d’especialització:

Certificats, contractes, copyright, dret civil, dret general, dret mercantil, dret públic, dret de societats, diplomes, estatuts, impostos, marques, patents, poders...