Necessita un pressupost gratuït i sense compromís?

Sol•liciti pressupost

Servei de traducció de documents

A la nostra agència, la traducció de documents la duen a terme especialistes nadius que majoritàriament han cursat alguna carrera de tipus jurídic i que, a més, posseeixen gran experiència i habilitat en la traducció de la seva especialitat.

En cas que ho requereixi, a Mondo Agit oferim la possibilitat de contractar la traducció jurada per als seus documents.

Aquest tipus de traducció, dut a terme per traductors nadius especialitzats en el tema i revisada després per altres professionals, presenta una qualitat superior i gran fiabilitat.

Les tecnologies de traducció juguen un paper molt important a la traducció, perquè permeten donar una consistència terminològica més gran i reduir costos.

Les traduccions de documents, com totes les altres, consten de dues parts imprescindibles:

  • La lectura i comprensió del text original.
  • La redacció. Per dur a terme aquesta segona part de la traducció, el traductor haurà de ser capaç d’escriure correctament, conèixer a la perfecció l’argot en l’idioma de destí i tenir un gran domini de l’idioma, per a la qual cosa és imprescindible ser nadiu o bilingüe.

Un cop traduït el text, es procedeix a la revisió, que duen a terme revisors o traductors nadius.