Necessita un pressupost gratuït i sense compromís?

Sol•liciti pressupost

Traducció de balanç i memòria anual

A la nostra agència, la traducció de balanç i memòria anual és duta a terme per especialistes nadius que han cursat, en la seva major part, alguna carrera de tipus financer i que a més posseeixen gran experiència i destresa en la traducció de textos financers.

En cas que ho requereixi, a Mondo Agit oferim la possibilitat de contractar la traducció jurada per als seus balanços i memòries anuals.

Aquest tipus de traducció, duta a terme per traductors nadius especialitzats en el tema i revisada després per altres professionals, presenta una gran qualitat i gran fiabilitat.

Les tecnologies de traducció juguen un paper molt important en la traducció, ja que permeten donar una major consistència terminològica i disminuir costos.

Els comptes anuals donen fe de l'estat econòmic d'una empresa i els canvis que aquesta hagi pogut experimentar al llarg del temps. La informació que contenen és especialment útil per a l'Administració Pública, els accionistes, creditors i propietaris de la pròpia empresa.

La traducció de balanços i memòries anuals consta, igual que tota altra traducció, de dues parts imprescindibles:

  • La lectura i comprensió del text financer. Això només és possible si el traductor coneix i entén el significat dels nombrosos tecnicismes que caracteritzen el text financer.
  • La redacció del balanç o memòria anual. Per dur a terme aquesta segona part de la traducció, el traductor haurà de ser capaç d'escriure correctament, conèixer a la perfecció els tecnicismes financers en l'idioma meta i tenir un enorme domini de l'idioma, per la qual cosa és imprescindible ser nadiu o bilingüe.

Un cop traduït el balanç o memòria anual, s'inicia la seva revisió duta a terme per revisors o traductors nadius.